چمران مقتدای عشق

 بسم رب النور

عشق هدف حیات و محرک زندگی من است . و زیبا تراز عشق چیزی ندیده ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته ام. عشق است که روح مرا به تموج وا می دارد قلب مرا به جوش می آورد استعدادهای نهفته ی مرا ظاهر می کند و مرا از خود خواهی و خود بینی می راند . دنیای دیگری را حس می کنم .در عالم وجود محو می شوم.احساس لطیف و قلبی حساس و دیده ای زیبا بین پیدا می کنم. لرزش یک برگ  ، نور یک ستاره ی دور ، موریانه ی کوچک ، نسیم ملایم سحر ، موج دریا ، غروب آفتاب همه احساس و روح مرا می ربایند

و از این عالم مرا به دنیای دیگر می برند.....ابن ها همه و همه از تجلیات  عشق است....

 

به خاطر عشق است که فداکاری می کنم . به خاطر عشق است که به دنبا با بی اعتنایی می نگرم و ابعاد دیگری را می یابم . به خاطر عشق است که دنیا را زیبا می بینم و زیبایی را می پرستم . به خاطر عشق است که خدارا حس می کنم و او را می پرستم و حیات و هستی خود را تقدیمش می کنم ....

/ 0 نظر / 9 بازدید